Neuronika.cz - personál

linkamodra

Neurologie dospělí:
 

 
  MUDr. Vladimír  Potoček - vedoucí lékař
MUDr. Pavla Samsounková
MUDr. Jana Kluhová
MUDr. Eugen Hinterbuchner 
Dana  Hovoričová - vedoucí sestra
Šárka  Beránková
 
 
 
Neurologie dětská:
 
 
    
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
MUDr. Renata Roštoková - odešla do důchodu
 
 

Laboratoř EMG:
 
 
 
 
   
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. - vedoucí lékař
MUDr. Vojtěch Skovajsa
MUDr. Josef Kraus, CSc.
MUDr. Veronika  Potočková
 
 
 
Laboratoř EEG:
 
 
   
MUDr. Hana Kostková
Zdenka Hejlová - sestra EEG a laborantka